Sàn thương mại điện tử hợp nhất

Chính sách thanh toán

1. Thanh toán giữa người mua – người bán ( khách hàng và đối tác..)

    Người bán sẽ theo thông tin đặt hàng để xác nhận đơn hàng và chọn phương thức thanh toán COD.

2. Thanh toán giữa đối tác, người bán, nhà cung cấp… và Ban quản lý sanviet.vn

    Miễn phí.

3. Đảm bảo an toàn giao dịch

    sanviet.vn áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin (gồm thông tin người bán, người mua, thông tin đơn hàng; thông tin và các thông tin thực hiện giao dịch qua sanviet.vn) và hạn chế tối đa các rủi ro có thể phát sinh để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thuận lợi và thành công.

    Các thành viên tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Mọi hình thức phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống sanviet.vn đều bị nghiêm cấm. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.