Sàn thương mại điện tử hợp nhất

Giải quyết khiếu nại

- Bước 1: Người mua khiếu nại về sản phẩm, dịch vụ của người bán qua email support@sanviet.vn  hoặc gọi số 024 2220 5507;

- Bước 2: Ban Quản lý của sanviet.vn sẽ tiếp nhận và lập hồ sơ khiếu nại, đồng thời gửi mail đến Ban quản lý Sàn nhánh thụ lý hồ sơ. Ban quản lý Sàn nhánh sẽ tiếp nhận thông tin và gửi thông báo đến các bên liên quan để xử lý khiếu nại. Tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì Ban quản lý Sàn nhánh sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.

- Bước 3: Ban quản lý Sàn nhánh sẽ yêu cầu người bán và người mua gửi các giấy tờ liên quan, nhằm xác minh đúng sai của mỗi bên trong giao dịch đang tranh chấp. Trong thời gian xử lý khiếu nại, sanviet.vn sẽ tạm ngưng giao dịch đang tranh chấp. Việc đối chất và xác minh sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày, tính từ ngày lập hồ sơ khiếu nại;

- Bước 4: Sau khi thu thập các tài liệu liên quan, Ban quản lý Sàn nhánh sẽ tiến hành hỗ trợ hòa giải giữa hai bên để thống nhất và khắc phục hậu quả. Nếu hai bên cùng đồng ý trong việc hoà giải, Ban quản lý Sàn nhánh sẽ tiến hành đóng hồ sơ khiếu nại. Giao dịch được thực hiện theo hoà giải giữa hai bên. Thời gian hoà giải diễn ra trong vòng 7 ngày kể từ lúc kết thúc bước đối chất, xác minh giữa hai bên. Trong trường hợp hai bên không chịu hòa giải thì Ban quản lý Sàn nhánh sẽ đưa ra phán quyết dựa vào những chứng cứ thu thập được và yêu cầu hai bên thực hiện. Nếu trong vòng 7 ngày tính từ ngày đưa ra phán quyết, cả hai bên đồng ý, và thực hiện đúng theo yêu cầu thì hồ sơ khiếu nại đóng lại.

- Bước 5: Trong trường hợp cả hai bên không thực hiện theo phán quyết, ngoài khả năng và thẩm quyền của Sàn nhánh thì vụ việc sẽ được đưa ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật, đồng thời gửi thông báo cho các bên và đóng hồ sơ khiếu nại.