Sàn thương mại điện tử hợp nhất

GIỚI THIỆU

    Triển khai Quyết định 645/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể Phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025, đồng thời, thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Trung tâm Phát triển thương mại điện tử (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương) triển khai Đề án Xây dựng Sàn thương mại điện tử hợp nhất sanviet.vn.

    Sàn TMĐT hợp nhất ra đời với sứ mệnh kết nối các sàn TMĐT địa phương về một địa chỉ sanviet.vn, với mục tiêu:

(i) Giảm sự phân tán, tăng tính kết nối giữa các sàn TMĐT địa phương;

(ii) Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của địa phương;

(iii) Tăng sự hiện diện hàng Việt chất lượng trên môi trường TMĐT để quảng bá xúc tiến bán hàng;

(iv) Tăng doanh số bán hàng cho doanh nghiệp…